LISTA DE ACEPTADOS PARA CURSO PROPEDÉUTICO MCS 2019